norsk

Et viktig poeng å ha med seg når man skal vurdere denne elevteksten og hvilket nivå eleven ligger på i følge GER, er det vel så viktig at man tenker over hvordan man skal ta for seg de eventuelle feilene man finner og hvilken type tilbakemelding man skal gi. På akkurat dette punktet vil jeg trekke inn Pit Corder, som i sin artikkel "The Significance of learner's errors" fra 1967 tar for seg spørsmålet om hvordan kan skal forholde seg til feil fra et individ som skal lære seg et språk. Han mener at det finnes to ulike metodisk forskjellige "skoler". Han skriver at: "die, welche geltend macht, dass das Vorhandensein von Fehlern nur ein Indiz methodischer Mängel ist, und diejenige, die meint, dass trotz unserer Bemühungen Fehler entstehen müssen, weil wir in einer mangelhaften Welt leben".

tysk

Ein wichtiger Punkt, den Sie mitbringen sollten, wenn Sie diesen Schülertext betrachten und auf welchem ​​Niveau sich der Schüler laut GER befindet. Ebenso wichtig ist es, dass Sie darüber nachdenken, wie Sie mit Fehlern umgehen und welche Art von Feedback Sie geben sollen . An dieser Stelle möchte ich auf Pit Corder eingehen, der sich in seinem Artikel "Die Bedeutung der Fehler des Lernenden" von 1967 mit der Frage befasst, wie mit Fehlern umzugehen ist, die von einer Person gemacht werden, die eine Sprache lernt. Er glaubt, dass es zwei verschiedene methodisch unterschiedliche "Schulen" gibt. Er schreibt: "Das, was gültig ist, dass das Vorwissen über Fehler nur ein Hinweis auf methodische Mängel ist, und diejenigen, die glauben, dass trotz unserer Bemühungen Fehler entstehen müssen, weil wir in einer mangelhaften Welt leben."

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)