norsk

Etter å ha sett litt nærmere på elevens besvarelse på oppgave A og B, og med støtte fra Huneke & Steinigs oversikt over de forskjellige nivåene har jeg landet på at eleven befinner seg på nivå A2. Huneke & Steinig har hentet sin oppsummering fra GER og skriver følgende: "Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen routinemässigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben" (Huneke & Steinig, 2013, s. 245). Eleven viser i oppgave A at han/hun klarer å beskrive hva det er vedkommende ser, og klarer å formidle dette på en enkel måte. Språket er på ingen måte veldig avansert, men eleven viser blant annet med bruken av en konjunksjon at han/hun er på vei til å utvikle språket sitt.

tysk

Nachdem ich mir die Antwort des Schülers auf die Übungen A und B etwas genauer angesehen habe und mit Unterstützung von Huneke & Steinigs Überblick über die verschiedenen Stufen festgestellt habe, dass sich der Schüler auf Stufe A2 befindet. Huneke & Steinig hat seine Zusammenfassung von GER abgerufen und schreibt: "Kann Sätze und häufig verwendete Ausdrücke verstehen, die sich auf die Reichweite einer unermesslichen Bedeutung beziehen (z. B. Informationen für Person und Familie, Einkaufen, Arbeiten, enge Umgebung). Verstehen Sie einfache Routinesituationen, in denen es um einen einfachen und direkten Informationsaustausch über vertraute und greifbare Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln ihre eigene Herkunft und Bildung, ihre direkte Umgebung und Dinge beschreiben, die mit unmittelbaren Bedürfnissen zusammenhängen. " 2013, S. 245). Der Schüler zeigt in Aufgabe A, dass er beschreiben kann, was er sieht, und schafft es, dies auf einfache Weise zu vermitteln. Die Sprache ist keineswegs sehr fortgeschritten, aber der Schüler zeigt unter anderem unter Verwendung einer Konjunktion, dass er / sie auf dem Weg ist, seine / ihre Sprache zu entwickeln.

Vilkår

Ikke glem å følge grammatikk og stavelsesregler i teksten du vil oversette. Et av de viktige punktene som brukere bør være oppmerksomme på når du bruker oversetterengelsk.com ordbokssystemet, er at ordene og teksten som brukes når oversettelsen lagres i databasen, og deles med andre brukere i innholdet på nettstedet. Av denne grunn ber vi deg om å være oppmerksom på dette problemet i oversettelsesprosessen. Hvis du ikke vil at oversettelsene dine skal publiseres i innholdet på nettstedet, vennligst kontakt oss på →"Ta kontakt med". Relevante tekster vil bli fjernet fra innholdet på nettstedet så snart som mulig.


Personvernregler

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker informasjonskapsler for å vise annonser basert på en brukers tidligere besøk på nettstedet eller andre nettsteder. Googles bruk av informasjonskapsler for annonsering gjør at vi og partnerne våre kan vise annonser til brukerne basert på besøkene deres på nettstedene dine og/eller andre nettsteder. Brukerne kan velge bort personlig tilpassede annonser ved å gå til Annonseinnstillinger. (Du kan også gi brukere muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler for personlig tilpassede annonser, ved å henvise dem til www.aboutads.info/.)